Open Deur Dag van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerheid

De Protestantse Faculteit zet op woensdag 17 mei haar deuren wagenwijd open.

Men krijgt dan uitvoerig de kans om het grotendeels gerenoveerde gebouw te

bezichtigen en enkele lessen bij te wonen.

Tijdens de Open Deur Dag zullen we aandacht besteden aan het Lutherjaarmet als thema

“De lente van een nieuw idee, het begin van de reformatie”.

 

Datum

Woensdag 17 mei 2017, vanaf 15.00 uur

Plaats

Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel

Telefoon : 02 735 67 46

Metrostation : Montgomery

Website

www.protestafac.ac.be

 

Programma

We zullen allereerst de nieuwe publicatie van decaan Prof. J. Temmerman bespreken.

In zijn boek over Luther geeft hij een godsdienstfilosofisch overzicht van het reformatorische denken

en de doorwerking hiervan in onze moderne tijd.

Daarna zal Prof. D. Lambers-Petry een schets maken van de eerste prille stappen

van de reformatie in Heidelberg en Antwerpen.

Vervolgens geeft musicoloog en aanstaand theoloog Mar van der Veer

een uiteenzetting over Luther, Bach en het Magnificat.

We sluiten de dag af met een glas en er is mogelijkheid tot een verdere kennismaking.