Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van telkens twaalf collegeweken. Het eerste semester loopt van midden september tot midden december. Examens worden afgenomen tijdens de vierde week van januari. Het tweede semester loopt van februari tot en met mei. Examens hebben plaats in juni. Een ‘tweede zit’ of herkansing is mogelijk in september. Tijdens het jaar worden er vier ‘bufferweken’ voorzien, waarin het voor studenten mogelijk is om individueel contact met een docent aan te vragen en om eventuele achterstanden weg te werken.

Academiejaar 2016-2017

Aanvang colleges eerste semester in de week van 19 september

Opening van het academisch jaar op donderdag 6 oktober

Bufferweek tussen 31 oktober en 6 november

Laatste week colleges van het eerste semester in de week van 12 december

Examens in de week van 22 januari 2017

Aanvang colleges tweede semester in de week van 30 januari

Studiedag over de toekomst van het godsdienstonderwijs op vrijdag 3 maart

Bufferweken tussen 3 en 18 april (Paasvakantie)

Laatste colleges van het tweede semester in de week van 29 mei

Examens vanaf 18 juni