Wie zijn wij?

De Faculteit voor Protestantse Theologie is een modern wetenschappelijk opleidingsinstituut, dat zich baseert op taalkundig Bijbelonderzoek en kritisch de traditie analyseert. De opleiding wil mensen tot een beter begrip van onze culturele geschiedenis brengen en een handreiking bieden voor de

Actualiteit

De Faculteit voor Protestantse Theologie te Brussel (FPG) organiseert een studiedag voor leerkrachten godsdienst en niet-confessionele zedenleer, alsook voor alle geïnteresseerden in de problematiek van levensbeschouwing en onderwijs. WIE IS NEUTRAAL? Vrijdag 3 maart 2017 Ontvangst vanaf 9u30 – aanvang

Cursus

De Universitaire Faculteit voor Protestantse Theologie voorziet in een Bachelor- en Masteropleiding. De bacheloropleiding omvat nominaal drie studiejaren ofwel 180 studiepunten. Men kan deze op voltijds- of deeltijdsbasis doorlopen. De masteropleiding theologie beslaat 2 studiejaren (120 studiepunten) en is bedoeld

Hoogleraren & docenten

Het docentencorps van de Nederlandstalige Faculteit telt vijf hoogleraren en drie docenten. Ze werken als een team en staan in voor de academische garantie van de opleiding. De docentenvergadering kiest een decaan en secretaris uit haar midden. Hoogleraren: Dr. Johan

Bibliotheek

De bibliotheek omvat 44.109 banden (waarvan er 14.118 in de elektronische catalogus zijn opgenomen) en is op 100 tijdschriften geabonneerd. De boeken kunnen voor een maand worden uitgeleend aan personen die in de Faculteit zijn ingeschreven. Verder zijn er ook

Inschrijvingen

U kunt zich inschrijven aan de Nederlandstalige Faculteit voor Theologie te Brussel als regulier of vrij student. Het volstaat om de voorschriften goed door te nemen en een inschrijvingsformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u steeds bellen of