Klaas A.D. Smelik

Herleefde Tijd.
Een Joddse geschiedenis

Acco
Leuven / Voorburg, 2004, 368 bl.

 
 

De geschiedenis van het ]oodse volk is uitzonderlijk. Geen ander volk uit de Oudheid heeft nog dezelfde taal en religie aIs 2500 jaar geleden. Er zijn redenen genoeg om te verwachten dat het ]oodse volk in de loop van de geschiedenis in andere volkeren zou zijn opgegaan, maar dit is niet gebeurd. Roe komt dat ? Waarin ligt het eigene van de ]oodse geschiedenis ? Waardoor is dit volk blijven voortbestaan ondanks de vaak zeer ongunstige omstandigheden ?
AIs een geboren verteller leidt Klaas A.D. Smelik je door de ]oodse geschiedenis. De grote thema's, gaande van ballingschap tot de stichting van de staat Israël, komen één voor één aan bod. Een boeiend verhaal met vaak verrassende doorkijkjes in de geschiedenis, zowel voor lez ers zonder enige voorkennis van het jodendom aIs voor lezers die weten waar Abraham zijn mosterd haalt.


Ve15.gif (872 octets) Terug naar de pagina van Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik